Kirkonkylä

Kiihtelysvaaran murresanaston kerääjä R.E. Nirvin muistokivi

Kiihtelysvaaran kirkkotarha

Malistojen perheen hautakivi

Oskola

Loitimojärven laskun muistokivi

Oskola

Oskolan taistelun muistomerkki (1973)

Heinävaara

Muinaiskalmiston muistokivi sijaitsee Heinävaaran kylän korkeimmalla kohdalla kylän pohjoispäässä. Kivi on pystytetty Ilma Vatasen toimesta vuonna 1967. Paikalla on sijainnut ortodoksisen ajan kalmisto.

Keskijärvi

Kiihtelysvaaralaisen kansanedustajan Eino Poutiasen muistolaatta

Kiihtelysvaaran kirkkotarha

Erik Kristian Relanderin (Lauri Kristian Relanderin isoisä) hautaristi

Kiihtelysvaaran kirkkotarha

Pikku Isidorin hauta (s. 20.8.1865, k. 26.4.1868). Samana päivänä, kun pikku Isidor haudattiin, odotti yli 70 vainajaa siunattuun maahan pääsyä.

Kiihtelysvaaran kirkkotarha

Talvi- ja jatkosodan sankarihaudat ja muistomerkki (1950)

Kiihtelysvaaran kirkkotarha

Kiihtelysvaaran kirkkotarha

Nälkään kuolleiden muistomerkki ”Tyhjentynyt kappa”.

Erkki Eronen (1974)

Vapaussodan sankaripatsas (1921)

Kirkonkylä

Kiihtelysvaaralaisten kansanlaulajien muistomerkki ”Ilokivi” (1980) sijaitsi aluksi Sävelpolun varrella Laululehdossa. Myöhemmin kivi siirrettiin kunnanviraston eli Kiihtelyspirtin aukiolle. Laatan kuva-aihe perustuu Kyllikki Maliston ex-librikseen.