Palo (62.484716, 30.353059)

Palon kylä on keskiaikaista perua ja sen vanhin osa on Jylmänniemellä, joka sijaitsee keskellä Palojärveä. Palon kylän vilkkaimmat kasvuvaiheet osuvat Stolbovan rauhan jälkeiseen aikaan 1600-luvulle. Palon kylän nimi perustuu aikanaan kylällä harjoitettuun kaskiviljelyyn, jota jatkettiin joissakin kylän osissa kauemmin kuin Kiihtelysvaarassa keskimäärin. Seutua sanotaan myös Paloin kyläksi; nimityksen on arveltu johtuvan Venäjän kielestä.

Palon maisemalle on tyypillistä kiviset pellot ja mäet. Palojärven rannat nousevat osin jyrkkinä kallioina selkeästi järven yläpuolelle. Jylmänniemen itäpuolella oleva Järventaus kohoaa yhtä korkealle kuin Jylmänniemikin. Asutus on keskittynyt kylän korkeimmille kohdille ja osittain järven rannoille. Vanhat pihapiirit ovat suhteellisen ehjiä, vaikka uudisrakentaminen on rikkoo paikoitellen maisemaa.

Palontie ja Keskijärvelle kulkeva Mäkräntie ovat usein olleet Itärallin erikoiskokeita, sillä mutkien lisäksi teiden topografia on hyvin vaihtelevaa.

Otralan luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan noin 3,2 ha. Alue on lehtoista koivu- ja leppävaltaista metsää, jossa vain harvakseltaan havupuita. Se on myös valkoselkätikan elinympäristö ja METSO-kohde.

Palon kohteet kartalla.