Hallinto

Kiihtelysvaara-Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Tehtävä

Kiihtelysvaara-Seura on Kiihtelysvaaran pitäjäseura, joka vastaa kiihtelysvaaraisen kulttuuri- ja paikallishistorian säilyttämisestä tuleville sukupolville. Yhdistys on ollut aktiivinen toimija kotiseututyön edistämisessä jo yli 50 vuoden ajan, sillä seuran juuret ulottuvat kotiseutumuseohankkeeseen 1950-luvulle. Yhdistys on tehnyt arvokasta työtä pitäjän paikallishistorian keräämisessä ja dokumentoinnissa perustamisvuodesta 1957 lähtien.

Seura pyrkii toiminnassaan tuomaan eläväksi kotiseututyötä ja vaalimaan paikkakunnan historiaa. Seuran keskeisin toimintamuoto on kotiseutumuseon ylläpitäminen ja sen toiminnan kehittäminen. Museon puitteisiin on panostettu useiden vuosien ajan.

Yhdistyksen tarkoitus

 • kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,
 • kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden, voimistaminen sekä
 • kotiseudun kultturien vaaliminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinoon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
 • seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen selvityksiä ja tutkimuksia,
 • harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,
 • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon
 • harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa,
 • ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja,
 • järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,
 • järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevistä asioista,
 • toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa.