Museon kokoelmat

Kiihtelysvaaran kotiseutumuseon kokoelmaan kuuluu noin 1700 luetteloitua esinettä (kesä 2014). Näiden lisäksi museolla on paljon vanhaa esineistöä, jotka eivät kuulu varsinaiseen kokoelmaan. Esineistöä on luetteloitu järjestelmällisesti vuosina 1978, 1982, 1993, 2005 ja 2014. Pienempiä esinelahjoituksia on pyritty luetteloimaan järjestelmällisesti osaksi museon kokoelmaa heti lahjoituksen vastaanottamisen jälkeen. Kokoelmaan kuuluvat esineet on suojattu asianmukaisesti ja talletettu organisoituun varastoon.

Esineistö koostuu pääasiassa talonpoikaistavaroista ja agraarikulttuuriin liittyvistä työvälineistä. Kokoelmassa on luonnollisesti esineitä Kiihtelysvaarasta ja kiihtelysvaaralaisilta lahjoittajilta, vaikka esineitä on saatu myös muualta. Esinekokoelman kantava teema on se, että esineisiin liittyisi jokin sidos paikkakuntaan, jolloin esineellä on automaattisesti muutakin kuin itseisarvoa.