Kirkonkylä (62.493418, 30.251188)

Kiihtelysvaaran kirkonkylä muodostui vaaran laelle 1600-luvulla ja on pitäjän kylistä nuorin. Muodoltaan kylä oli alkuaan hajakylä, jossa oli jo ennen 1650-lukua luterilaisenemmistö. Kiihtelyksestä alkoi kehittyä kunnan keskustaajama 1860-luvulla, kun kylänraitin varrelle rakennettiin kauppoja ja kunnan rakennuksia.

Kiihtelysvaaran kirkon ja lähiympäristön alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi, johon lukeutuu kirkon ja tapulin lisäksi pitäjänmakasiini (kotiseutumuseo), Honkasalon kartano, Pappila, entinen apteekin talo ”Tippa ja Pisara”, Kärkkälän tila ja Suojapirtti (suojeluskuntatalo).

Kirkonkylä 1960-luvulla

Kirkonkylä vuonna 2014