Keskijärvi (62.573247, 30.272999 ) ja Röksä (62.600890, 30.242032)

Keskijärven kylä syntyi 1500-luvulla Keskijärven koillisrannalle. Kylä kuitenkin autioitui vuosisadan vaihteessa ja sai uudet asukkaat vasta Stolbovan rauhan jälkeen. Keskijärvellä on Hiidenvaara (Hiienvaara), joka on yksi Kiihtelysvaaran korkeimmista vaaroista, sillä se kohoaa korkeimmalta kohdaltaan 201,4 m merenpinnan yläpuolelle. Ylisenjärven ja Hiidenvaaran korkeimman kohdan välinen korkeusero on noin 83 m. Keskijärvellä sijaitseva Ylisenjärvi on pohjoisin kolmesta järvestä, jotka laskevat toistensa kautta Jänisjokeen. Ylisenjärvi laskee Kissapuron kautta Keskijärveen, joka edelleen laskee Välijoen kautta Palojärveen. Palojärvi laskee Koskutjoen kautta Haarajärven ja -joen kautta Loitimoon.

Hiidenvaaran alue on perintömetsä, jonka pinta-ala on 8,55 hehtaaria. Alueen puuston keski-ikä on yli 115 vuotta. Hiidenvaaralla kulkee luontopolku. Kannelvaaran luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 1,1 ha. Kohde on runsaslahopuustoista kangasmetsää ja kuuluu METSO-ohjelmaan.

Hepopuron silta Keskijärvellä