Huhtilampi (62.422726, 30.386234)

Huhtilammen rannoille muodostui 1500-luvulla Huhtilammin kylä, joka edustaa Vaara-Karjalaista ranta-asutusta viljelyksineen. 1600-luvulla Huhtilampi oli Kiihtelysvaaran suurin kylä, jossa oli 23 taloa. Maisemaa hallitsevat kalliojyrkänteisten mäkien, kivikkoisten peltojen ja pienten lampien väliin sijoittuvat talojen pihapiirit, jotka pääosin ovat eheitä kokonaisuuksia.

Huhtilammin keskusalueelta kulkee tiet Tuupovaaran suuntaan sekä Tanikan rantaa pitkin kulkeva Ruskeakoskentie, jonka varrella sijaitsee Ruskeakosken voimalaitos (rakennettu vuonna 1957). Uskaljärventie vastaavasti kulkee pitkin Uskaljärven rantamaisemia kohti Uskalia.

Huhtilammin kylämaisema on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Kalliovaaran luonnonsuojelualue sijaitsee Huhtilammen kylässä ja se on pinta-alaltaan noin 1,4 ha. Alue on runsaslahopuustoista kangasmetsää ja kalliojyrkännettä Kalliolammen rannassa ja kuuluu METSO-ohjelmaan.

Ruskeakoskeen laskeva puro